Alt?n Yemek
Lezzetin Ad?

Alt?n Yemek
" Lezzetin Ad? "
 

HAZIR KUTU YEMEK

Alt?n Yemek ?zmir G?n?m?zde g?da ?r?nlerini, ?reticiden t?keticiye sa?l?kl? ve ilk g?n ki tazeli?inde, besin de?erini kaybetmeden sunman?n ?nemi olduk?a ?nemlidir. Alt?n Yemek Haz?r Yemek olarak t?m ihtiya?lara eksiksiz cevap verebilmek i?in amac?yla ?r?n ve hizmet yelpazesini geni? tutarak uluslar aras? hijyen ve kalite standartlar?n? uygulay?p profesyonel tak?m ruhu ve ekip ?al??mas?yla sekt?rdeki faaliyetlerimizi her ge?en g?n bir ?st seviyeye ta??yarak s?rd?rmekteyiz. Bu ama?la geli?tirilen vakum ambalajl? kap sistemiyle bir ayr? alternatif daha siz de?erli m??terilerimize ?neri olarak sunmaktay?z. G?da ?r?nlerinin besin de?erlerini, hijyenini ve tazeli?ini kaybetmeden raf ?mr?n? uzatmaktad?r. ?nsan sa?l???na hi?bir olumsuz etkisi olmayan, g?da kodeksine uygun olarak haz?rlanan vakumlu ambalajl? laplar, hayat? kolayla?t?rmakla beraber size zamandan da tasarruf etmenizi sa?lamaktad?r, Son teknoloji ile geli?tirilen cihazlar?n her ge?en g?n ?nemi h?zla artmaktad?r. Bizler de yeni nesil teknoloji kullanarak en de?erli yatar?m?n insana yap?lan yat?r?m oldu?u bilinciyle sekt?rdeki faaliyetlerimize devam etmekteyiz?

 

 

Alt?n Haz?r Kutulu Yemek ?zmir Alt?n Haz?r Kutulu Yemek ?zmir

 

?al??ma Saatleri

Hafta i?i :
06:30 - 20:00
Cumartesi :
06:30 - 17:00
Pazar : Kapal?

Bizimle ?al???n

Ah??, kalfa, komi. Bir ?ok personel ihtiya?lar?m?z olabiliyor. L?tfen bilgilerinizi b?rak?n

D???nceleriniz

Yemeklerimizi tatt?n?z m??
L?tfen yorumlar?n?z? bizden esirgemeyiniz.
 

Neden Alt?n Yemek

Kaliteli malzeme
Hijyen bilinci
Teknolojik yenilikler
Deneyimli ah??lar
Y?resel lezzetler

T?rk Web Ajans