Alt?n Yemek
Lezzetin Ad?

Alt?n Yemek
" Lezzetin Ad? "
 

TABLDOT YEMEK H?ZMET?

Alt?n Yemek ?zmirAlt?n Yemek olarak d?zenli aral?klarla tabldot yemek hizmeti vermekteyiz. Yemek verilecek ortam?n durumuna g?re dilerseniz sizin mutfa??n?zda, e?er mutfa??n?z yok yada m?sait de?ilse kendi mutfa??m?zda pi?irerek s?cak kutularla ve lezzetini kaybetmeden servis yaparak sizlere ula?t?r?p ayn? anda binlerce ki?iye bile tab?ldot servisi yapmaktay?z.

Alt?n yeme?in deneyimli kadrosu kahvalt? dahil dilerseniz gece ?orbas? yada gece vardiyesi i?in gece yemekleri dahil g?n?n her saatine yemek hizmeti vermekteyiz.

?ster plastik tek kullan?ml?k tabldot, isterseniz ?zel dezenfektasyon makineleri ile dezenfekte edilmi? metal tabldot yada yemeklerin hem tazeli?ini koruyan hem de s?cak kalmas?n? sa?layan yeni teknoloji s?cak kutu servisimiz ile yemekleriniz tam zaman?nda diledi?iniz yere ula?t?r?l?r.

 

 

 

 

?al??ma Saatleri

Hafta i?i :
06:30 - 20:00
Cumartesi :
06:30 - 17:00
Pazar : Kapal?

Bizimle ?al???n

Ah??, kalfa, komi. Bir ?ok personel ihtiya?lar?m?z olabiliyor. L?tfen bilgilerinizi b?rak?n

D???nceleriniz

Yemeklerimizi tatt?n?z m??
L?tfen yorumlar?n?z? bizden esirgemeyiniz.
 

Neden Alt?n Yemek

Kaliteli malzeme
Hijyen bilinci
Teknolojik yenilikler
Deneyimli ah??lar
Y?resel lezzetler

T?rk Web Ajans